ژینور

علی نوری زاده

 طراح و مالک برند JINOR ) ژینور) 

- دکترای طراحی پارچھ و لباس از دانشگاه Marmara 

- مدرس دانشگاه ھنر تھران 

- مدرس دانشگاه ھنرھای اسلامی تبریز 

- اخذ ۵ مدرک بین المللی طراحی لباس از آکادمی مد ModaPoly) ایتالیا) و Tasarı ) ترکیھ ) 

- برگذاری بیش از ٣٠ نمایشگاه بین المللی درایران - مالزی- ترکیھ - قزاقستان - ژاپن- کره جنوبی- آلمان- ھلند و ایتالیا - ھنرمند برگزیده ی سازمان بین المللی صنایع دستی (CouncilCraftsWord ( در رشتھ ی چاپ باتیک 

- ھنرمند برگزیده ی ٩ نمایشگاه بین المللی 

- اخذ ۴ نشان ملی مرغوبیت کالا 

- عضو شورای سیاست گذاری صنایع دستی استان آذربایجان شرقی 

- عضو ھیات داوران ھفتمین جشنواره مد و لباس فجر

 - عضو ھیات داوران دو دوره ی برگذار شده ی فستیوال باتیک استان آذربایجان شرقی

 - برگزیده ی کارگاه نمونھ ی صنایع دستی

مشاهده کارهای ژینور