کالینو

سارا کرمی کارشناس ارشد مهندسی عمران
و زهره میرزایی کارشناس حسابداری

سال ۹۵ بعد از گذروندن دوره چرم دوزی پیشرفته (کیف و کفش) و  نقاشی روی پارچه و چرم
یه گروه هنری تاسیس کردیم به اسم کالینو

مشاهده کارهای کالینو