نازلی

كارشناس طراحي لباس از دانشكده هنر و معماري
به دنياي من خوش اومدين
اينجا روياهاي كاغذي من با نگاه زيباتون گره ميخوره و بر تن شما جان ميگيرن
بيش از يك دهه است كه طرح ها و رنگ ها روبهم ميدوزم
مانتو لباس نامزدي عروس و...

مشاهده کارهای نازلی