امیری


کارشناس طراحی لباس و دوخت
موسس و مدیر مزون امیری با بیش از ۲۰ سال سابقه کار
موُسس و مدیر و مربی آموزشگاه فنی و حرفه ای هنر ناب با ارایه مدرک بین المللی و مجوز از اداره  کار و رفاه اجتماعی

مربی آموزشگاه های برتر استان بیش از ۱۲ سال سابقه

مشاهده کارهای امیری