صدف

لیلا مصری زاده
طراح لباس ...کاردان طراحی لباس
بیست سال شاغل در حوزه خیاطی وطراحی
مدیریت برند صدف تاسیس مزونم سال ۱۳۸۴بود.
سال ۸۵ تا ۹۲هم دوشعبه مزون عروس داشتم  علاوه براین کارم
صفر تا صد همه کارام خود جوش بوده و بدون هیچ آموزشی انجام دادم...از طراحی ودوخت یه بلوز ساده تا لباسای عروس زیبا وخاص فقط وفقط کارای خودم بودن وهیچ آموزشی ندیدم

مشاهده کارهای صدف