نیل


مجموعه نیل در حال حاضر ۴ سال هست که به صورت رسمی در زمینه نقاشی و‌طراحی شال و‌روسری فعالیت دارد، ما کارمون و از نقاشی و‌مجسمه سازی شروع کردم و بیشتر از ۲۰ سال تو این زمینه کار کردیم ، بعد شروع کردیم نقاشی روی پارچه و سرانجام شال و روسری، تمام نقاشی ها و‌ایده ها و طراحی ها از خودمان هست. 

 مشاهده کارهای نیل